Et bilag er dokumentation på de køb og salg, der er sket i virksomheden. Alle økonomiske handlinger i en virksomhed skal kunne dokumenteres og derfor skal der være bilag til alle transaktioner. 

Bilag kan se meget forskellige ud og være dokumenter såsom:  

  • Fakturaer 
  • Regninger  
  • Kvitteringer 
  • Kørselsopgørelser