Debitormodulet benyttes, når virksomheder sælger varer på kredit. Det er vigtigt, at virksomheden kan holde styr på, at deres kunder får betalt regningerne til tiden.  

I et debitormodul registreres salgsfakturer, kreditnotaer til kunderne (varedebitorer) og indbetalinger fra kunderne. Der kan ligeledes udskrives debitorlister.  

I debitormodulet kan du eksempelvis:  

  • Registrere salgsfakturaer 
  • Registrere kreditnotaer til kunder (varedebitorer) 
  • Registrere indbetalinger fra kunder (varedebitorer) 
  • Udskrive debitorlister 
  • Udskrive interne kontoudtog for varedebitorer