Et lagermodul holder styr på alle varer og varebevægelser, der registreres. Det kan eksempelvis være antal og pris, så dit varelager altid er opdateret. Alle varebevægelser registreres automatisk i økonomimodulet og derved direkte i regnskabet og man slipper derved for dobbeltarbejde, når bevægelserne skal bogføres.  

I lagermodulet kan du eksempelvis:  

  • Samle lager og regnskab 
  • Følge dine varer 
  • Sende og modtage varer 
  • Håndtere bestilling og fakturering
  • Lave pakkesedler og følgesedler 
  • Lave særpriser til forskellige kunder 
  • Oprette varekategorier og varianter 
  • Trække rapporter, såsom lagerværdi og genbestillingsliste