Man får data ind i systemet ved eksempelvis at:  

  • Bogføre bilag  
  • Oprette kunder og leverandører ved manuel indtastning  
  • Oprette produkter og priser m.m. ved manuel indtastning 
  • Få data/information fra sammenkoblede moduler, fx webshop 
  • Få godkendelse af posteringer på bankkontoen, der automatisk kan indlæses